Skip to main content

Texelse organisaties en de gemeente maakten begin februari bekend dat ze een nieuwe manier van samenwerken hebben afgesproken waardoor kinderen en jongeren sneller het onderwijs en de zorg krijgen die ze nodig hebben: op maat en dichtbij huis. Wat betekent dat concreet? En waar zitten de verbeteringen? We vroegen het aan wethouder Remko van de Belt en aan bestuurders uit het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs.

“Geen kind onnodig naar de overkant voor onderwijs en ondersteuning.” Korter kan wethouder Remko van de Belt het niet zeggen: in de nieuwe Texelse Agenda Onderwijs & Zorg staan kinderen en jongeren voorop. “Achter deze agenda zit een oprechte, diepe wens om samen te werken aan de ontwikkeling van kinderen. Als we iets willen, moeten we het samen doen: dat is de Texelse grondhouding.”

Er gebeurt veel

Simpel gezegd is de agenda een verzameling afspraken waar de gemeente, scholen, jeugdhulp en andere maatschappelijke organisaties bij betrokken zijn. Deze afspraken komen niet uit de lucht vallen. Er wordt op Texel al veel samengewerkt rond onderwijs en zorg. Een bekend voorbeeld is de SKOOL, waar vier basisscholen en het speciaal basisonderwijs samenkomen in één gebouw. Een ander voorbeeld is de komst van nieuwe onderwijstypen naar OSG De Hogeberg. Daardoor hoeven leerlingen voor praktijkonderwijs (nu al) en voortgezet speciaal onderwijs (naar verwachting over een tijdje) niet meer naar de overkant.

Meer afspraken

Aan die samenwerking zijn met deze agenda nieuwe afspraken toegevoegd (zie kader). Om er een paar te noemen: de scholen en de gemeente gaan met sportverenigingen, instellingen voor welzijn en cultuur en het bedrijfsleven in gesprek om een gezamenlijk buitenschools aanbod voor basisschoolkinderen op te zetten. De gemeente onderzoekt hoe jeugdhulp een plek kan krijgen in de scholen. OSG de Hogeberg heeft georganiseerd dat er na de middelbare schoolperiode mbo onderwijs (horeca en zorg) op Texel kan worden gevolgd en er is een technische mbo doorstroomroute in de maak. Ook is er nu een kenniswerkplek waar havo/vwo-leerlingen samen met hbo-studenten aan Texelse vraagstukken werken, aldus Corrie Setz, rector-bestuurder van OSG de Hogeberg. “We bereiden leerlingen beter voor op hun toekomst en versterken het eiland, want er is hier absoluut behoefte aan goede vakmensen.”

Eerst doen wat nodig is

De grootste doorbraak zit echter in de manier van samenwerken, zegt Jan Bot van Kopwerk, bestuur voor primair onderwijs. “Eerst doen wat voor een kind of jongere nodig is, daarna onderling bepalen hoe het geregeld en betaald moet worden. Dat kan alleen als je elkaar vertrouwt en dat vertrouwen hebben we nu uitgesproken.” Zijn collega Ton Jong van Stichting Samenwerkingsschool, het bestuur voor speciaal onderwijs, zegt het zo: “In feite zetten we nu met zijn allen een mandje met geld klaar om ieder kind en iedere jongere op Texel het best mogelijke onderwijs en de best mogelijke zorg te bieden.”

Sneller hulp bieden

Het voordeel is dat er voortaan, samen kan worden gekeken wat een kind of jongere nodig heeft. “We hebben daar vanuit onze verschillende deskundigheden allemaal een beeld bij”, zegt Carin Doodeman van Sarkon, het bestuur van de Jozefschool. “Samen kijken we in het kader van inclusie  breder: wat heeft dit kind, deze jongere nodig om straks een gelukkige burger te worden? Door te beginnen in het onderwijs en daar middelen voor zorg aan vast te knopen, kunnen we jonge mensen en gezinnen veel sneller ondersteuning bieden.”

Eigen boontjes doppen

Wat mensen vooral zullen merken, is dat partijen samen verantwoordelijkheid nemen, zegt wethouder sociaal domein (inclusief onderwijs) Remko van de Belt. “Als je meedoet aan deze agenda kun je niet meer zeggen ‘dat regelt iemand anders’. Het is altijd ‘dat regelen we samen.’ Dat past heel goed bij Texel. Als eiland zijn we gewend onze eigen boontjes te doppen. We hebben een kleine gemeente, maar één middelbare school en korte lijntjes waardoor mensen elkaar kennen.”

Geen grote aantallen

Leven op een eiland maakt ook creatief, zegt ook Corrie Setz. “Hier gaat het niet om grote aantallen leerlingen, hier zijn niet binnen een straal van 10 kilometer alle voorzieningen voorhanden. Wij moeten dus creatief zijn en denken in oplossingen. Als we willen dat geen enkele jongere een uitzondering is, dat niemand voor onderwijs en zorg naar de overkant hoeft, dan moeten we samen maatwerk organiseren. Dat doen we met deze agenda.”

Gezond en veilig opgroeien

Voor wethouder Remko van de Belt is de agenda eigenlijk pas een begin. “Onze visie is dat we van Texel voor kinderen en jongeren een fijne plek maken om op te groeien, dat ze zich op school en daarbuiten breed kunnen ontwikkelen en dat we er vroeg bij zijn als er iets misgaat. Ik zie deze agenda als de opmaat naar een lokale beweging, een coalitie gezond en veilig opgroeien.”