Skip to main content
tekst en beeld: ouderwerkgroep Stella Maris

Het oude gebouw van Vrije School Stella Maris was vormgegeven volgens de principes van de antroposofie. Dat is de Skool niet, maar de juffen en de meesters hebben hard hun best gedaan om hun deel van het gebouw een echte ‘vrijschooluitstraling’ te geven. De ouderwerkgroep legt uit wat een gebouw antroposofisch maakt en welke gedachte daarachter zit.

 Antroposofisch

Antroposofische gebouwen kenmerken zich door afgeschuinde of afgeronde hoeken, golvende of veelhoekige vormen en een uitgedachte kleurencombinatie. Dat is bij de Skool niet het geval, maar het team van Stella Maris heeft in het interieur wel een typische antroposofische stempel gedrukt. Zo zijn de ramen ‘abgeeckt’ en hebben ook de meubels de typische afgeronde hoeken. Bij het aanleggen van de vloer is aan de wens van de school voldaan om eveneens ronde vormen te gebruiken.

 De gedachte achter de kenmerkende vormen is dat de omgeving invloed heeft op de mens. Langwerpige vormen nodigen uit tot bewegen en ronde vormen geven rust. Lossere, vrijere vormen bevorderen harmonie en gevoelsmatige ontwikkeling. In de lokalen is bovendien gebruikgemaakt van veel natuurlijke materialen – in de inrichting maar ook in het speelgoed – en zachte kleuren. Ook zijn de vrijeschoollokalen voorzien van een krijtbord: krijtbordtekeningen zijn een belangrijk onderdeel in het vrijeschoolonderwijs.

Grondsteen

Het begraven van een grondsteen is eveneens een typisch antroposofisch gebruik. De grondsteen staat symbool voor het fundament waarop je kunt bouwen en vertrouwen. In de begeleidende grondsteenspreuk wordt beschreven welke opdracht de gebruikers van het gebouw – leraren, leerlingen en ouders – zullen vervullen. Door het opstellen van een tekst waarin deze uitgangspunten concreet benoemd worden, erkennen medewerkers en ouders de waarde ervan en kunnen zij zich hieraan committeren. De grondsteen en -spreuk van Stella Maris zijn in de kruipruimte van het gebouw ‘begraven’.

Jaartafel

Betrokken ouders hebben de gang voorzien van een jaartafel, waarom wat in die tijd van het jaar in de natuur gebeurt, naar binnen gebracht wordt. De vaak vilten figuren op de tafel verwijzen naar het wezenlijke in de natuur. Een jaartafel helpt kinderen de kringloop van het jaar te volgen.