Skip to main content

Een aantal jaren terug besloten de schoolbesturen en de gemeente de handen ineen te slaan om samen te werken aan een duurzame visie op het basisonderwijs voor het hele eiland. Peter van der Velpen begeleidt dat project waar het gaat om de huisvesting. Hij werkt voor het adviesbureau VKZ uit Bilthoven en helpt de besturen en de schoolleiders bij het in kaart brengen van de stappen die daarvoor nodig zijn: 

“We hebben om tafel gezeten met de scholen die niet naar de nieuwbouw verhuizen om duidelijk te krijgen welke ingrepen er nodig zijn in de komende 20 jaar. Dat waren heel open en constructieve gesprekken. We brengen samen in kaart hoe de schoolgebouwen er bij staan, wat ze nodig hebben, welke onderwijsvorm ze hebben en wat de leerlingenaantallen zijn. Op basis van die gesprekken hebben we factsheets gemaakt, een soort gedetailleerde foto. Dat is de basis waarop plannen ontwikkeld kunnen worden en de scholen de gewenste  kwaliteitsslag  kunnen maken”.