Skip to main content

In 2013 ontwikkelden de schoolbesturen en de gemeente een gezamenlijke visie op onderwijs. Ze brachten gezamenlijk in kaart wat er nodig was om duurzaam basisonderwijs van hoge kwaliteit te ontwikkelen en behouden. Ook over krimp, over de gebouwen en over kinderen met speciale behoeften werd nagedacht. Wethouder Remko van de Belt wil nu de volgende stap zetten.

“Ik vind dat alle kinderen op Texel onze gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn, waar ze ook op school zitten en welke zorg ze ook nodig hebben”, zegt hij. “In de praktijk gaan best veel dingen goed, maar er is een grijs gebied. Dat gebied willen we verkleinen door te handelen. Daar hoort natuurlijk budget bij, maar dat budget moet er altijd zijn als dat in het belang is van het kind: we moeten ons geld zo inzetten dat het ten dienste staat van ons doel”.

In de nieuwe agenda spelen ook de gebouwen een rol. “Want kinderen moeten op dezelfde kwaliteit kunnen rekenen, waar ze ook op school zitten. Dat is onze gezamenlijke visie en onze opdracht”. Voor de bestaande gebouwen dragen de scholen zelf de verantwoordelijkheid, vertelt hij. “Ook voor het groot onderhoud”.  In de vorige nieuwsbrief kwam ter sprake dat er een quickscan gemaakt is van de scholen buiten Den Burg, om vast te kunnen stellen wat er nodig is om ze toekomstproof te maken. Van de Belt heeft de resultaten daarvan nog niet gezien. Maar, zegt hij: “Soms zijn de ingrepen die nodig zijn zo groot, dat je van nieuwbouw kunt spreken. En dan ligt er een verantwoordelijkheid bij de gemeente. Dan is de hoofdmoot: als we hebben vastgesteld dat dat noodzakelijk is, moeten we daar met z’n allen naar handelen”.