Skip to main content

De Twee Heren: een natuurspeelterrein in ontwikkeling

Timo Smith en Barry Bimmerman runnen samen De Twee Heren. Barry is opgeleid als hovenier, Timo heeft een commerciële achtergrond. Samen maken ze natuurlijke buitenruimtes, parkachtige ruimtes, recreatieruimtes en speelpleinen voor scholen en kinderdagverblijven. Ze ontwierpen het natuurspeelterrein van de Jac. P. Thijsseschool en zijn nu opnieuw op het eiland om het door Suzanne van Ginniken van Speelnatuur ontworpen natuurspeelterrein rondom de Skool aan te leggen: “We zullen ook nog aan het werk zijn als de kinderen straks in het gebouw zijn. Dat zijn we gewend, het is een mooie les voor ze om te zien hoe zo’n plein tot stand komt”, vertelt Timo.

Geen Eigen Huis & Tuin

Hij hoopt een voorbeeld te kunnen zijn voor kinderen: “We moeten anders met de wereld omgaan. Ons werk gaat over biodiversiteit, over klimaatbeheersing, over hergebruik en over vergroening. We zien ons werk als een missie”. Het openbare speelplein wordt groen. Dat is tenminste het doel. “Maar het is geen Eigen Huis en Tuin, zo’n groene speelplek ontwikkeld zichzelf mettertijd”. De eerste stap is een bruikbaar plein. “Een deel van de speeltoestellen van Stella Maris, de Jozefschool, de Thijsseschool en de Fontein worden hergebruikt en we werken met restmaterialen van gemeentewerven: meerpalen, keien, betonnen banden om trappetjes mee te maken, een put die als verstopplek dienen kan: we willen zo min mogelijk dingen van de vaste wal halen. Daaroverheen komt een laken van groen. We beginnen met een mengsel van bloemen en kruiden. De grond is schraal. Door te beginnen met ruigtekruiden, zoals we ze noemen, krijg je heel veel soortenrijkheid. Het wordt elk jaar anders en steeds mooier”. 

Buitenklassen

De bomen, de struiken en het geplande bosplantsoen worden in het najaar aangeplant. “Het seizoen is voorbij. We moeten wachten tot de bomen zonder blad zijn, dan zijn ze in rust.”. Er worden geen volwassen bomen gepland. “Een speelplein in ontwikkeling geeft onwijs veel educatieve mogelijkheden. Het leent zich uitstekend voor biologielessen door de grote diversiteit aan planten en doordat het steeds verandert. Daardoor ontstaat er binding, het plein groeit met de kinderen mee. Het leent zich in het algemeen voor buitenklassen: onderzoek wijst uit dat het leervermogen van kinderen toeneemt als ze buiten les krijgen. Daar leggen we plekken voor aan”. 

Extra handen van het eiland

De Twee Heren werkt vaker samen met ontwerper Suzanne van Ginniken: “We spreken elkaars taal, dat werkt fijn. We zitten samen in de vakgroepen Wilde Weelde en Springzaad. Speelnatuur en De Twee Heren hebben dezelfde missie: we staan voor vergroening en voor natuurlijk spelen”. Na de meivakantie gaan de werkzaamheden door: “We werken tussen de kinderen en zullen af en toe een stukje afzetten als dat nodig is. Daar hebben we ervaring mee. Onze extra handen komen van het eiland trouwens: we hebben hovenier Barry Kunst ingehuurd. Het hekwerk komt van een lokale ondernemer en ook het loonwerk wordt door bedrijven van het eiland gedaan”. 

Tijd om te groeien

De westkant van het plein blijft voorlopig sober: doordat het plein groter is dan oorspronkelijk gepland stond – er was 3000 vierkante meter beschikbaar gesteld, maar het terrein bleek 1500 vierkante meter groter -, worden er in de loop der tijd subsidies geregeld en is het ontwerp hier en daar wat aangepast. “Zo’n stuk erbij is niet zomaar even bekostigd. Schoolpleinen kosten veel geld”, zegt Timo. “Speeltoestellen zijn duur, er komen bergingen, er moet verlichting komen. Maar de tijd nemen om een speelterrein tot stand te laten komen is niet erg. Daar wordt het eigen van. En het is goed om te leren dat dingen tijd nodig hebben om te groeien.”

In de december-editie van dit katern publiceerden we het ontwerp. Suzanne van Ginniken vertelde in deze editie over haar werk en het plein in een interview. Het ontwerp en het interview zijn hier te vinden: https://texelsonderwijs.nl/het-wordt-een-grote-groene-oase.