Skip to main content

Jackie Kaercher zit in groep 8 van De Luberti in De Koog en is lid van de Texelse Kinderraad. Zij moest helaas het bezoek aan de wethouder missen. De kinderen vertelden daar over de methodes die er op hun scholen zijn voor fijne omgangsvormen en het tegengaan van pestgedrag. Die van de Luberti ontbrak, maar is vermeldenswaardig.

Elke klas heeft daar een vergaderschrift. Als er iets gebeurd is dat de kinderen niet zelf kunnen oplossen of niet naar tevredenheid, dan schrijven ze het in dit schrift. Eens per week, op vrijdag, lezen twee kinderen daaruit voor. Als er voorvallen zijn die niet in het schrift staan, maar nog niet opgelost zijn, worden ze ook meegenomen.

De kinderen die bij het voorval betrokken zijn, krijgen één voor één de gelegenheid om te vertellen wat er volgens hen mis ging en waarom het niet lukt om het op te lossen. Vervolgens krijgen ze advies van klasgenoten. De kinderen die aan de beurt zijn, vragen of ze het met deze hulp wel kunnen oplossen. Als dat zo is, gaat er een krul door het item in het schrift. Is dat niet zo, dan krijgen ze meer hulp.Als er voorvallen waren met andere klassen, dan gaan de twee kinderen daarheen om het te bespreken. Soms duurt het even, maar uiteindelijk lukt het om het op te lossen.

“En we eindigen altijd positief”, zegt Jackie. “Dan vertellen we wat er heel leuk was aan die week”.