Skip to main content
Column

Indianen op de Thijsseschool

Enige tijd geleden hebben we een ‘dagje anders’ gevierd. Het onderwerp in de kring ging over de voedselvoorziening van de indianen. Zij moeten verhuizen als er geen voedsel (bizons) meer te vinden is.

De kinderen wilden dit graag naspelen. Eerst werd er door de kinderen een plan opgesteld. Iedereen moest meehelpen. Alle spullen uit de themahoek ‘Indianen’ zoals de tipi’s, indianenkleding, het houtvuur, de kookpot werden naar buiten gebracht. Vervolgens werd er overlegd wat de beste plek was. Iedereen was het volmondig over eens dat de plek onder de hoge bomen, achter in de tuin, het meest geschikt was. De hutten uit het schuurtje werden ook meegenomen. Iedereen wilde zijn/ haar indianentooi dragen. Er werd gevist, naar voedsel gezocht, het houtvuur werd aangelegd, enz.

Wat leiden de indianen toch een druk bestaan! Een groepje kinderen heeft hun kamp tweemaal opgebroken, omdat de bizons vertrokken waren. Ook werden de indianen beroofd door een paar boeven. Er achteraan! Juf moest ook meehelpen de boeven vangen. Na een uur waren de kinderen nog lang niet uitgespeeld.

Na de korte pauze mochten ze weer verder spelen. Helaas moest het kamp weer opgebroken worden, omdat de bizons in de buurt van het extra lokaal gesignaleerd waren. Wederom hielp iedereen mee om de spullen naar de klas te brengen. De kinderen hebben de hoek zelf ingericht. Alle kinderen gingen moe maar tevreden naar huis.

Na enkele weken liep het Indianenthema langzamerhand ten einde. In het speellokaal hebben we met ritmestokjes en de tamboerijn Indianenmuziek gemaakt, Indianenliedjes gezongen en spelletjes gespeeld. Ook werden allerlei motorische vaardigheden, die de Indianen moeten beheersen, met de gymtoestellen geoefend.

In de bosjes van de Natuurspeeltuin worden nog steeds beren, wolven en boeven gesignaleerd. Spannend hoor.

Gerda Lont

groep 1-2 J.P Thijsseschool

Deze column werd gepubliceerd in de Texelse Courant van 23 december.

Leave a Reply