Skip to main content
Column

Juf met uitdaging

Eén van onze basisscholen in Den Burg is de vrijeschool Stella Maris. Een kleine, gezellige en warme school met 75 leerlingen, waar onderwijs wordt aangeboden volgens de antroposofische zienswijze van de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner. Wat Stella Maris anders maakt dan de andere scholen op Texel? Dat is bij binnenkomst al zichtbaar in de combinatieklassen: in iedere klas hangt een groot zwart krijtbord met een sprekende, passende en zelfgemaakte bordtekening door de leerkracht.

Sinds vorig schooljaar ben ik werkzaam én woonachtig op Texel. Vanuit de Katholieke Pabo in Zwolle én vanuit mijn oude woonplaats in Flevoland had ik geen enkele ervaring met het vrijeschoolonderwijs opgedaan. Over de vraag of ik fulltime wilde gaan werken bij de vrijeschool in Den Burg, heb ik niet lang hoeven nadenken. Bij het sollicitatiegesprek wilde ik meer de praktische zaken bespreken, want ja, ik had geen enkele ervaring met het vrijeschoolonderwijs.. Hoe ga ik mijzelf dat eigen maken? De uitspraak op de eerste schooldag, als startende leerkracht met mijn eerste, ‘echte’ eigen klas vergeet ik niet meer: “Nog maar net uw diploma, dan ook nog groep 8 én ook nog op de vrijeschool?! Dat is echt wel een uitdaging”. Een uitdaging was het zeker en corona maakte, door het thuisonderwijs, die uitdaging nog groter.

Of ik spijt heb van de keuze voor het vrijeschoolonderwijs? Nee! Ook dit schooljaar ben ik weer fulltime werkzaam bij de vrijeschool. Dit schooljaar bij groep 6, 7 en 8. Of in vrijeschooltermen; klas 4, 5 en 6. Naast rekenen en spelling, wordt er in de ochtenden periodeonderwijs gegeven. Tijdens deze lesuren worden er, in blokken van drie weken, verschillende onderwerpen aangeboden, passend bij de ontwikkelingsfasen van de leerlingen. Als leerkracht kan ik hier mijn eigen draai, passend bij de behoeften van de groep, aan geven. Tijdens de periodelessen wordt de lesstof naast het ‘denken’ (schrijfopdrachten) ook kunstzinnig verwerkt in de periodeschriften: in de vorm van tekenopdrachten of schilderingen. In de middagen worden vooral de vrijeschoolse vakken aangeboden: muziekonderwijs, handwerken, houtbewerking, schilderen en vormtekenen. Ik vind het vrijeschoolonderwijs uitzonderlijk en uniek, omdat er duidelijk een beroep wordt gedaan op het hoofd, hart en het handen-onderwijs. Dat wil zeggen dat er naast het werken in de schoolbanken nog zoveel andere lessen worden aangeboden waar kinderen zich mee kunnen verbinden. Geen schooldag is hetzelfde en dat maakt het onderwijs elke dag weer een leuke uitdaging!

Marjolein Top

Vrijeschool Stella Maris, groep 6, 7 en 8

Deze column werd gepubliceerd in de Texelse Courant van 13 november.

Leave a Reply