Skip to main content

Over Texelsonderwijs.nl

It takes an island to raise a child

Het is onze droom dat elk kind het onderwijs krijgt waar het wel bij vaart. Daarom zijn we ambitieus op Texel. Ons eiland is klein. We kennen elkaar bij naam en de lijntjes zijn kort. Dus werken alle scholen samen voor het allerbeste onderwijs. Omdat we vinden dat we met z’n allen verantwoordelijk zijn: it takes an island to raise a child, vrij naar het Afrikaanse spreekwoord. En toch heeft elke school een eigen identiteit. Zo is er iets te kiezen. Dat vinden we belangrijk. Omdat we geloven in diversiteit.

Duurzaam en van hoge kwaliteit 

In 2013 geleden namen de schoolbesturen en de gemeente het besluit om een visie te ontwikkelen op duurzaam basisonderwijs van hoge kwaliteit. Er werd in kaart gebracht wat nodig was om kinderen zo dicht mogelijk bij huis onderwijs te laten volgen en hoe ze dan de aandacht kunnen krijgen die ze nodig hebben en onderzocht hoe we om willen gaan met krimp, met kinderen met speciale behoeften en met de gebouwen. In 2022 werd de volgende stap gezet: de Texelse Agenda Onderwijs en Zorg zag het licht. Onderwijspartijen, zorgpartijen en de gemeente legden daarin afspraken vast waarmee ze concreet toewerken naar passend onderwijs zo dicht mogelijk bij huis. Kinderen gaan in de toekomst alleen nog elders naar school als het echt niet anders kan.

Leren van en met elkaar

De kinderen staan voorop. Daarom zijn we steeds nauwer gaan samenwerken: de besturen, de schoolleiders en de docenten wisselen uit hoe op de verschillende scholen wordt gewerkt en wat ze daarvan kunnen leren. Er is een gezamenlijke dyslexiegroep, een gezamenlijke groep voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben en er is een natuurlaboratorium. We zorgen er ook voor dat we de kinderen in het oog houden die voorzieningen of onderwijsvormen nodig hebben, die we op Texel niet kunnen bieden. Daarom werken we samen met scholen in de regio en proberen we voor elk kind maatwerk te bieden.

Toekomstbestendige gebouwen

Daarnaast werken we aan de gebouwen. De scholen in Den Burg zijn in het voorjaar van 2022 verhuisd De Skool, een prachtig nieuw gebouw waarmee we jaren vooruit kunnen en waarmee we onderwijs en sport centreren op één plek. Eén plek waar alle kinderen elkaar ontmoeten. In de andere dorpen brengen we in kaart hoe we de scholen toekomstbestendig kunnen maken en wat daarvoor nodig is.