Skip to main content

Het is lichter dan verwacht, ruimer dan het lijkt op de plattegronden en groter dan de buitenkant doet vermoeden. Dat waren de meest gehoorde reacties tijdens de rondleiding door de Skool voor leerkrachten en medezeggenschapsraden van de basisscholen uit Den Burg. Zij mochten in de herfstvakantie, op 29 oktober, in vier groepen het nieuwe gebouw in.

Een grote lege ruimte in afbouw met daarin twee ramen van glas en nog afgedekte openslaande deuren. Er staan gele rollen isolatiemateriaal en dozen.

Eén van de lokalen van de Jac. P. Thijsseschool.

Alle scholen hebben op de parterre hun eigen uitgang naar het plein. De eerste lokalen die links en rechts van de hoofdingang liggen, zijn die van de Jac. P. Thijsseschool. Het zijn er drie, één voor elke bouw. In sommige lokalen zijn de gevels nog bedekt met oranje bouwplastic, maar in dit lokaal, het eerste rechts, valt het licht al door de hoge ramen naar binnen. Naast de toegangsdeur is een houten kozijn geplaatst van grond tot aan plafond. Bas Groen, projectleider voor GEO Architecten -het bureau dat de Skool ontworpen heeft- legt uit dat daar straks ook een raam in wordt geplaatst en dat dat raam een folie krijgt met een mate van transparantie die de leerkrachten zelf kunnen kiezen. “Dat is nodig”, zegt hij, “Want als deze ramen goed schoon zijn, zijn ze niet goed zichtbaar. We willen natuurlijk niet dat een kind er nietsvermoedend tegenaan loopt”. Een juf van Stella Maris barst in lachen uit, de rest van de leerkrachten begrijpt meteen wat ze bedoelt en grinnikt mee: “Schoon is zo’n raam in onze klassen nooit langer dan twee seconden”, verklaart ze. 

Een lege, nog niet afgebouwde ruimte met in het midden platen bouwmateriaal. De wanden zijn geel en in de linkerhoek staat een lage steiger.

Eén van de lokalen van de Fontein op de parterre.

De Jozefschool heeft lokalen op elk van de drie verdiepingen en op de eerste is dat de hele rechtergang. Ze delen de verdieping met de Kompasschool en De Fontein, die beide hun lokalen hebben aan de kant van de Emmalaan. Een ouder uit de medezeggenschapsraad van de Jozefschool is onder de indruk: “Het was moeilijk een voorstelling te maken van hoe het zou worden, maar dit ziet er ruim en lekker licht uit”. De leerkrachten proberen de tafels en de stoelen alvast in de lokalen te denken en bespreken welke klas het best in welk lokaal kan komen. Ze zijn blij met de grootte van de lokalen, maar de gangen vinden ze wat smal. “De gangen voor de lokalen zijn multifunctionele ruimtes die elke school naar wens kan inzetten”, legt Bas Groen uit, “Kinderen kunnen er bijvoorbeeld in kleinere groepjes werken of er kan een speelplek worden ingericht voor de kleintjes. Het lijkt nu klein: doordat het gebouw leeg is, zijn de verhoudingen lastig in te schatten. Maar als het straks is ingericht, zul je zien dat er meer plek is dan nu lijkt”.

Een nog onaffe ruimte met daarin bouwmaterialen en een steiger. Brede trappen leiden naar de hoger gelegen verdieping.

Eén van de speellokalen met de brede trappen die ook als banken kunnen dienen bij voorstellingen.

In het middenstuk van het gebouw zijn drie speelzalen, hoog en ruim en licht. De speelzaal aan de kant van OSG De Hogeberg sluit aan op de drie lokalen van Vrije school Stella Maris: het doet in de ochtenden dienst als hun euritmie-lokaal. Brede trappen leiden van de speelzalen naar de hoger gelegen aula, de koffiecorner en de lerarenkamer. De ruimtes kunnen met elkaar verbonden worden. Dan verandert het middendeel in een ruime arena en de trappen worden banken. Daar zullen de kinderen straks voorstellingen spelen en er zullen presentaties gehouden worden. 

 

Een deels uitgerold meetlint in een hand tegen een gele muur met een wit middenstuk.

Het meetlint van een juf van de Jac. P. Thijsseschool.

Eén juf loopt na de rondleiding met een rollint onder haar arm terug naar de lokalen waar de Jac. P. Thijsseschool straks zal huizen. “Ik ben de vrouw van een aannemer, hè”, zegt ze lachend als de rest van de groep haar vragend aankijkt. “Ik ga meten welke kasten we het best mee kunnen nemen. Worden het de hoge of de lage en welke doen we weg? Ik ga spijkers met koppen slaan, want de meivakantie is er sneller dan je denkt.”