Skip to main content

In een vorig interview vertelde Timo Smith van De Twee Heren over de inrichting van het plein van de Skool. Timo runt zijn bedrijf samen met Barry Bimmerman. Barry is opgeleid als hovenier, Timo heeft een commerciële achtergrond. Samen maken ze natuurlijke buitenruimtes, parkachtige ruimtes, recreatieruimtes en speelpleinen voor scholen en kinderdagverblijven. Ze ontwierpen het natuurspeelterrein van de Jac. P. Thijsseschool en werken nu aan het openbare speelterrein rondom de Skool, terwijl de kinderen er al rondlopen: “Dat zijn we gewend, het is een mooie les voor ze om te zien hoe zo’n plein tot stand komt”, vertelde Timo toen. In deze editie geeft hij een update en vertelt hij hoe de werkzaamheden verder gaan.

Elke dag festival

“In het begin was het schipperen, maar inmiddels gaan we naar een voltooiing. De hekken en de containers worden binnenkort verwijderd. We zetten daarna, als het nodig is, alleen nog kleine stukjes van het plein af”, vertelt hij. Elke ochtend en elke middag is het een soort festival, merkt hij lachend op. “Als elk kind één iemand meeneemt, zijn er zo’n duizend mensen op het terrein. Gelukkig kunnen die zich nu verspreiden. Ik ben ook blij dat de fietsenstallingen zijn opgeleverd”. De fietsenstallingen zijn van hout. In het oorspronkelijke ontwerp waren het traditionele stallingen van metaal. Dat paste niet, was de gezamenlijke opvatting: het verouderd niet mooi en heeft een kille uitstraling. “Het duurzame hout dat we nu hebben gebruikt voor de stallingen, heeft een aardige en warme uitstraling. In tegenstelling tot metaal wordt dit hout mooier als het ouder wordt en vergrijsd. En als er straks groen omheen zit, wordt het nog zachter”.

Extensief beheer

Dat groen volgt in twee fases. In augustus wordt het terrein ingezaaid met een bodemverrijkend zaadmengsel. De grond op Texel is droog en schraal. Juist zo’n schrale grond levert uiteindelijk de grootste soortenrijkdom op, maar dat heeft tijd nodig, legt Timo uit. “Er is nu een functionele basis. We hebben getwijfeld of we ook de bomen en struiken zouden gaan aanplanten. Maar de beste periode daarvoor is in het najaar, als het blad van de bomen is. Jong groen heeft veel water nodig en in de zomervakantie is er niemand om de jonge aanplant te bewateren.” De zaadmengsels die nu worden ingezaaid, hebben voorlopig niets nodig. Er wordt slechts twee keer per jaar gemaaid en afgevoerd. “Dat noemen we extensief beheer. Het draagt bij aan de biodiversiteit en dat is goed voor bijen, de beestjes, de schimmels en de bacteriën. Hoe strakker je dingen maakt, hoe meer werk het is om het netjes te houden. Veel mensen schoffelen en spitten tussen struiken, maar die staan liever tussen de kruiden. Bomen groeien ook liever in een bos. Daar hebben ze hulp. Ze hebben steun aan elkaar en dat is beter voor de groei van de wortels. Het schoolplein is geen natuur zoals een bos dat is, maar door het op natuurlijke wijze te laten ontstaan en zo min mogelijk weg te halen, krijg je een sterke bodemcultuur die zichzelf in stand houdt”.

Kleine trilplaatjes

In het najaar wordt het jonge groen aangeplant: “We planten geen kasplanten of grote bomen. Een boom die aangeplant wordt aan een straat heeft soms wel 20 kuub voedingsbodem nodig om te kunnen overleven”, zegt Timo. Om de plantfase voor te bereiden, zijn er vakken gemaakt met een vruchtbare bodem waar kleideeltjes door gemengd zijn die water vasthouden. Om de plantvakken zijn touwhekjes geplaatst. “Ze zijn laag genoeg om overheen te stappen en dat kan, maar we willen dat zoveel mogelijk begrenzen. Kinderen zijn kleine trilplaatjes, dat vinden de dieren die de grond cultiveren niet leuk”. Timo is erg tevreden over de samenwerking met bedrijven van het eiland en de beschikbaarheid van materialen voor hergebruik: “Hergebruik is vaak ingewikkeld en kostbaar, omdat we opslag nodig hebben en materialen moeten vervoeren. Dat was hier niet zo, we konden de materialen direct van de achter gelaten pleinen halen en ook op de gemeente werven lag veel bruikbaar materiaal. Het is allemaal heel prettig gegaan. We hebben samen veel neer kunnen zetten in korte tijd”.

Op termijn worden aan de westkant van het terrein ook speeltoestellen geplaatst en mogelijk een arena, zoals die op het plein van de oude Thijsseschool. De westkant werd sober ingericht, omdat het plein groter is dan oorspronkelijk gepland stond – er was 3000 vierkante meter beschikbaar gesteld, maar het terrein bleek 1500 vierkante meter groter. Er wordt gezocht naar fondsen om de inrichting te kunnen bekostigen.

Het plein werd ontworpen door Suzanne van Ginniken van Bureau Speelnatuur. In dit interview vertelt ze erover en ziet u de plattegronden.