Skip to main content

De laatste juffen en kinderen hebben vorige week het oude schoolgebouw van Vrije School Stella Maris gedag gezegd. Vorig weekend zijn BSO De Sterrekijker en peutergroep ´t Sterrekind verhuisd naar de locatie van de voormalige Kompasschool aan de Wilhelminalaan in Den Burg.

Meta Maas en Tessa Drijver van De Sterrekijker en ´t Sterrekind zijn blij dat de jongste kinderen en de buitenschoolse opvang nu ook zijn verhuisd: “Het was erg kaal, donker en leeg in en om de school. De kinderen verlangden naar een ander schoolplein. Verstoppertje spelen was daar ook niet zo leuk meer: er stond immers niets meer om je achter te verstoppen”, vertelt Meta. “Nu we groen licht hebben gekregen en verhuisd zijn, zitten we in een licht, zonnig lokaal met een speelplein waar de kinderen lekker kunnen spelen.”

De visie van de Sterrekijker en ’t Sterrekind is, zoals bij de vrije school, op basis van de antroposofie. Centraal uitgangspunt in de opvoeding is een evenwichtige ontwikkeling van alle talenten die een kind in aanleg heeft meegekregen. 

In de peutergroep zijn nog plekken vrij op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend. Ook de BSO heeft nog plaats. Een keer komen kijken kan altijd, neem hiervoor contact op met Meta Maas via 06-48887027 of stuur een e-mail naar info@sterrekijkertexel.nl. 

Tekst en beeld: de ouderwerkgroep van Stella Maris