Skip to main content

In de oude gebouwen van de Jozefschool, de Fontein en de Vrije School kan tijdelijk worden gewoond. Er zijn ongeveer 25 plekken te huur voor een laag bedrag. Naar verwachting kunnen de bewoners er zo’n anderhalf jaar blijven. De schoolpleinen blijven in deze periode ook toegankelijk. De oude Kompasschool wordt tijdelijk in bruikleen gegeven aan Stichting Kopwerk: peuteropvang ’t Sterrekind en BSO de Sterrekijker trekken erin.

Door tijdelijke bewoning toe te staan hoopt de gemeente wat druk van de woningmarkt te halen. Mensen die in de zorg, het onderwijs of bij de politie werken, krijgen voorrang. Ook wil de gemeente er overlast, vandalisme en onveilige situaties mee voorkomen.

De tijdelijke huurders krijgen een klaslokaal om in te wonen, Keuken, douche en toilet worden gedeeld. Een ruimte kost € 271,38. Alle bewoners moeten meerderjarig zijn, een antikraakconstructie is met kinderen bij wet niet toegestaan. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met De Vastgoedbeschermer: www.vastgoedbeschermer.nl.