Skip to main content

Nu de Skool in de afbouwfase zit en de verhuisdatum in zicht komt, hebben veel ouders vragen over hoe het met de verkeersstromen van en naar de scholen zit. Henk-Jan Knoop werkt als projectleider bij de gemeente aan het plan Den Burg Zuid en legt het uit:

Gescheiden verkeersstromen

“De infrastructuur van het gebied is bedacht met de situatie van straks voor ogen, met de scholen en met het openbaar toegankelijke speelterrein. De boulevard die achter de gebouwen langs loopt, is bedoeld voor fietsers en wandelaars, auto’s mogen er niet rijden. Als je aankomt vanaf de Elemert en de Beatrixlaan, kun je via de nieuwe rotonde het fiets- en voetgangersgebied op en vanaf de Haffelderweg en de Emmalaan kan dat via het zebrapad: de verkeersstromen worden voor de Emmalaan gescheiden. De hoofdingang van de Skool is bereikbaar via de zuidkant.”

Autovrij gebied

In het plan wordt er vanuit gegaan dat veel ouders hun kinderen op de fiets naar school zullen brengen, zegt Henk-Jan: “Er is daarom geen Kiss & Ride. Maar mocht fietsen echt niet kunnen of het weer is heel slecht, dan is er is een kleine parkeerplaats aan de westkant die vanaf de Emmalaan bereikbaar is en als dusdanig dienst kan doen, ter hoogte van tennisvereniging Deuce. Daar is ook een ingang naar het plein en naar de fietsenstalling aan de westkant. Die fietsenstalling is overigens ook bereikbaar via de hoofdingang vanaf de boulevard”. Mocht de parkeerplaats bij Deuce vol zijn, dan is er genoeg plek voor de sporthal. Auto’s mogen het gebied alleen in om van en naar de parkeerplaatsen te komen.

De gemeenteraad wil langs de rijbaan van de Emmalaan aan beide zijden een gescheiden fietspad aanleggen. De raad bespreekt deze kwestie op woensdag 15 december. Het is nog niet duidelijk op welke termijn deze situatie gerealiseerd kan worden. In de tussenliggende periode krijgt de Emmalaan de status van fietsstraat, waarin de auto te gast is.