Skip to main content

Typisch ‘vrije schools’ is het vieren van jaarfeesten. Feesten zoals Sint-Maarten en Kerstmis, maar ook Driekoningen en Sint Michaël. Door aan de hand van deze feesten het jaar te beleven, ontwikkelen kinderen een gevoel voor het ritme van de jaargetijden. Op school leven we met elkaar naar de feesten toe door het vertellen van verhalen, spel, handwerken en muziek. Ieder feest heeft een eigen, bijzondere betekenis en karakter.

Het Pinksterfeest is sterk verbonden met de bloei en de ontwikkeling van de natuur. Lang geleden werden rond deze tijd al (mei- of lente)feesten gevierd ter ere van de ontluikende natuur, waarbij rond een zonnerad werd gedanst. Dat zien we terug bij het Pinksterfeest, met de dansen rond de versierde meiboom.

Met Pinksteren wordt de uitstorting van de ziel van Christus herdacht. Op vrije scholen wordt Pinksteren gevierd als een feest van licht, lucht, kleur, vogels en bloemen. In de kleuterklas vieren wij het feest met een ‘bruiloft’: de twee oudste kinderen spelen Pinksterbruid en -bruidegom en de andere kinderen zijn de bruidsmeisjes en -jonkers. De Pinksterbruid stond oorspronkelijk als symbool voor de nieuwe groei- en bloeikracht in de natuur.

Hoogtepunt van het feest is het dansen rond de meiboom. De meiboom is een hoge paal, versierd met bloemen en linten. Deze staat symbool voor vruchtbaarheid, maar kan ook worden gezien als een verbinding tussen hemel en aarde.