Skip to main content

Het buitenterrein van de Skool wordt ontworpen door bureau Speelnatuur van Suzanne van Ginneken en de eerste bijeenkomst is gehouden: eind april vond online de startbijeenkomst plaats met een werkgroep waarin leraren en schoolleiders zitten. 

Suzanne ontwerpt met haar bureau speeltuinen met natuur en fantasie. Ze is pas tevreden als elk kind kan spelen in de natuur, zegt ze in haar biografie. Op de website speelnatuur.nl is meer te zien van haar ontwerpen en meer te vinden over haar werkwijze. Ze maakt naar aanleiding van de bijeenkomst een eerste ontwerp, dat daarna stapsgewijs zal worden aangescherpt. De leerlingen krijgen daar een belangrijke rol in, want inspraak van kinderen is één van Suzannes specialisaties.