Skip to main content

Als straks de scholen in Den Burg verhuisd zijn naar het nieuwe gebouw aan de Emmalaan, zijn de schoolgebouwen in de andere dorpen aan de beurt: stap voor stap worden ze aangepast aan moderne eisen en aan de onderwijsambities. “De keuzes die we voor de scholen in Den Burg gemaakt hebben, maken ontwikkeling in de andere dorpen mogelijk. Door samen te werken, willen we ons kleinschalige onderwijs in stand houden”, zegt Jan Bot, voorzitter van het college van bestuur van stichting Kopwerk-Schooltij, waar de scholen in de andere dorpen onder vallen.

Toekomstbestendige schoolgebouwen

Voor de Bruinvis, de Vliekotter, de Lubertischool en Durperhonk is in kaart gebracht wat er nodig is aan onderhoud en hoe de gebouwen beter aan kunnen sluiten bij de onderwijsvorm en de leerlingenaantallen. “GEO Architecten, het bureau dat de Skool heeft ontworpen, gaat straks verder met deze schoolgebouwen. We kijken naar ventilatie en naar duurzaamheid, maar ook of de inrichting van de lokalen en de pleinen nog voldoet”, legt Jan uit. “Want elk kind heeft recht op dezelfde kwaliteit van onderwijs en op dezelfde faciliteiten. Daar werken we als schoolbesturen aan. Dat kan betekenen dat een kind uit De Cocksdorp straks naar Den Burg gaat voor iets dat het nodig heeft, maar andersom kan dat evengoed zo zijn: dat er expertise is in De Cocksdorp die in de onderwijsbehoefte van een kind uit Den Burg voorziet”.

Elk kind dezelfde onderwijskwaliteit

Jan vertelt waar ze een aantal jaren geleden tegen aan liepen: “We wilden allemaal de dorpsscholen overeind houden: de kleinschalige dorpsscholen horen bij Texel. Dat konden we alleen realiseren door samen te gaan werken. In Den Burg delen we straks één gebouw. Ik ben er trots op dat het ons gelukt is om dat te realiseren. Maar de ontwikkeling waaraan we werken, gaat niet alleen over de gebouwen. Texels Onderwijs betekent dat we samen kijken naar de kennis en expertise die nodig is en ervoor zorgen dat die beschikbaar is voor alle kinderen. Zo werken we ernaar toe dat elk kind kan rekenen op het onderwijs dat het nodig heeft op de school waar het het best op z’n plek is”.

Stichting Kopwerk-Schooltij is een samenwerkingsverband van 27 scholen in de Noordkop en West-Friesland, waarvan zeven scholen Texels zijn: de Vliekotter, de Bruinvis, Durperhonk, de Lubertischool, de Jac. P. Thijsseschool en de Fontein. De Jozefschool valt onder stichting Sarkon. de Kompasschool valt onder samenwerkingsscholen Den Helder, de stichting die de scholen voor speciaal onderwijs onder de hoede heeft.