Skip to main content

Het Doe-lab is een Amsterdams initiatief om leerlingen die op een praktische manier leren te ondersteunen. Deze kinderen hebben, door het abstracte taal- en rekenonderwijs, vaak moeite om het tempo bij te houden. Daardoor doen ze faalervaringen op en daalt hun zelfvertrouwen. Tijdens het Doe-lab, met ongeveer zes kinderen met een vergelijkbare leerstrategie van verschillende scholen, werken de leerlingen aan dezelfde doelen als in de klas, maar dan vertaald naar de praktijk. Ze leren bijvoorbeeld een schort naaien, die ze daarna dragen tijdens het koken. Of ze leren reclame te maken voor hun fictieve onderneming en een kasboek bij te houden. Daardoor ontwikkelen ze hun leerstrategie en ontdekken ze hun mogelijkheden. 

Schoolleiders Yvonne de Jager en Monique van Gaalen willen op Texel een vergelijkbare methode inzetten: “We willen op Texel een aantal mensen opleiden die de manier waarop deze kinderen leren, kunnen versterken. We hebben al ervaring met een gezamenlijke plusklas, voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Dat werkt goed. De gelden die vrijkomen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs willen we deels gebruiken om deze kinderen te laten stralen en hun talenten te laten ontwikkelen”, zegt Yvonne. De schoolleiders vertellen er meer over in dit interview.