Skip to main content

Ilse Tolhuijs (43) is leerplichtambtenaar. Ze was ruim 20 jaar lang leerkracht in het basisonderwijs voordat ze de overstap maakte. Sinds drieënhalf jaar heeft ze alle kinderen van nul tot achttien jaar onder haar hoede, ook de Texelse kinderen die niet op het eiland naar school gaan. Haar ervaring helpt haar om de menselijke maat voor ogen te houden en om kansengelijkheid te vergroten: “We hebben een gezamenlijke opdracht: er voor te zorgen dat elk Texels kind zo min mogelijk van school mist, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.” 

Vrij in de schoolvakanties hoort bij goed werkgeverschap

Ilse woont in Den Helder en werkte op een school in Anna Paulowna. Toen ze op Texel kwam werken, hoorde ze dat er, veel meer dan elders, sprake was van verlof buiten de vakantieperiodes om. “Iemand heeft wel eens tegen me gezegd: “Maar mevrouw, zo doen we dat hier gewoon!” Maar Texel is ook Nederland en het is mijn taak om toe te zien op de naleving van de leerplichtwet, daarvoor ben ik door de burgemeester van Texel aangesteld”. In die wet staat dat ouders recht hebben op twee weken aaneengesloten vakantie. Die vakantie moeten ouders in principe regelen binnen de vakantieperiodes. Alleen als er onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s zijn -en die moeten worden aangetoond- kan daarvan afgeweken worden. Ilse wijst er op dat de regels weinig ruimte laten: “Vaak blijkt het toch mogelijk om die twee aaneengesloten weken in een andere schoolvakantie te plannen. Ik denk wel eens dat er daar ook een rol is weggelegd voor werkgevers: het is onderdeel van goed werkgeverschap om die twee aaneengesloten weken binnen de reguliere vakanties mogelijk te maken”.

Tot hier en niet verder kan heel liefdevol zijn

Ilse probeert steeds tussen de regels door te lezen wat er speelt: “Ik heb het geluk van kinderen voor ogen en hun ontwikkeling. Daarom wil ik het liefst preventief werken in plaats van achteraf ingrijpen. Daarvoor is het belangrijk goede contacten te hebben met het netwerk rondom een kind. We bereiken zoveel meer als we allemaal met elkaar samenwerken: ouders, leerlingen en de verantwoordelijken vanuit de scholen. We hebben goede verhoudingen onderling, daar hebben we samen aan gewerkt. Ik ga altijd eerst in gesprek. Soms is er een zorgvraag, soms is een waarschuwing nodig. Het kan soms heel liefdevol zijn om te zeggen: tot hier en niet verder. Want naar school gaan gaat niet alleen maar over taal en rekenen. Het gaat ook over je leren verhouden tot elkaar. Kinderen maken herinneringen voor het leven op school”.

Maatwerk binnen de gegeven grenzen

Er is één onderwerp dat haar nadrukkelijk aan het hart gaat, en dat ook elders in deze nieuwsbrief ter sprake komt, in het interview met schoolleiders Yvonne de Jager en Monique van Gaalen: “We zien nu dat de kwetsbaarste kinderen al jong aan de overkant naar school moeten. Voor deze kinderen moeten we zoeken naar mogelijkheden, willen we hun kansen vergroten en hun ontwikkeling waarborgen. Soms lopen we tegen grenzen aan, maar je moet voor een specifiek kind durven staan. We moeten naar maatwerk zoeken binnen de gegeven grenzen. In mijn werk als juf zei

ik weleens: als ik alle kinderen in mijn klas hetzelfde zou behandelen, zou ik ongelijkheid creëren”.

De brochure Hoe en waarvoor kan ik schoolverlof aanvragen voor mijn kind? is hier te downloaden.