Skip to main content

De VO-raad, de landelijke vereniging voor voortgezet onderwijs, publiceerde een artikel met de titel ‘Krimp is geen issue als je sector-overstijgend denkt”. De Texelse visie op onderwijs speelt in het stuk een hoofdrol en dient als landelijk voorbeeld.

Leerlingen die in groep 8 het schooladvies praktijkonderwijs krijgen, kunnen vanaf augustus 2021 twee jaar lang op eigen eiland naar school. Om dat te realiseren is OSG de Hogeberg een samenwerking aangegaan met De Pijler, school voor praktijkonderwijs in Den Helder. De leerlingen volgen een mix van praktijkonderwijs en het vmbo-basis-programma met extra individuele aandacht in een kleine groep.

“Maatwerk in plaats van energieverlies!”, zegt rector Corrie Setz in het artikel: “De leerlingen zijn geen uitzondering meer en kunnen gewoon samen met leeftijdsgenoten naar de middelbare school”. Setz vertelt dat het onderwijs voor een leerling met niet-aangeboren hersenletsel de aanleiding was en dat de lessen die daaruit geleerd werden, de basis vormden voor de structurele samenwerking die beide scholen zijn aangegaan: “We hielpen een kind, maar leerden zelf ook”.

OSG de Hogeberg, basisscholen voor speciaal onderwijs de Kompasschool op Texel en de Kompasschool in Den Helder, basisscholen voor speciaal onderwijs De Meerpaal in Den Helder en Schagen, school voor praktijkonderwijs de Pijler en school voor voortgezet speciaal onderwijs het Liniecollege in Den Helder werken samen onder de naam Stichting Samenwerkingsschool. Zij willen samen mogelijk maken dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs kunnen volgen: “Daar waar het kan doen we dingen samen en waar het nog niet gaat laten we het los, zo blijf je samen in een flow en wordt het niet ingewikkeld”, licht Setz toe.

Het hele artikel is hier te lezen.