Skip to main content

Op 25 februari rond 08.30 uur ging de eerste paal van het nieuwe schoolgebouw voor basisonderwijs in Den Burg de grond in. De opgetogen bouwlieden en twee fotografen waren de enige aanwezigen: om met de coronamaatregelen geen publiek te trekken werd besloten de gebeurtenis plaats te laten vinden zonder ceremonie, taart en burgemeesterstoespraak. De stuurgroep Onderwijs Centrum Texel, die bestaat uit de onderwijsstichtingen Kopwerk, Schooltij, Samenwerkingsschool Den Helder en Sarkon, kreeg begin deze maand een akkoord van het college van burgemeester en wethouders op het door hen aangevraagde investeringskrediet. Daarmee kon de opdracht worden gegeven om de bouw van start te laten gaan. Alle kinderen die in Den Burg naar de basisschool gaan, zullen straks gebruik gaan maken van