Skip to main content

Per 1 januari 2022 neemt Stichting Kopwerk Kinderdagopvang de Pepermolen over. Daarmee gaat een langgekoesterde wens in vervulling: de doorgaande leerlijn van kinderen van 0 tot 12 in Oosterend nog beter en sterker maken.  

 “Dit is een mooie stap voor het hele dorp” zegt Floor Daemen, schoolleider van basisschool De Vliekotter. ”De samenwerking was al goed” vertelt ze, “maar door met leerkrachten en pedagogisch medewerkers samen te gaan werken in hetzelfde team worden de lijntjes nog korter. De overname betekent niet direct dat we alles anders gaan doen. Met het ‘nieuwe’ team gaan we natuurlijk goed nadenken en de tijd nemen om te kijken waar we in deze combinatie de kinderopvang en het onderwijs nog beter kunnen maken.”

Deze mogelijkheid is ontstaan doordat de eigenaar van De Pepermolen, Angela van Kolthoorn, in de loop van 2022 naar Zweden gaat verhuizen.

Wat blijft er hetzelfde?

De creativiteit en het ‘buiten de kaders kunnen denken’ van Angela hebben ervoor gezorgd dat er een unieke kinderopvang is ontstaan. De extra’s die dat heeft opgeleverd willen we in de nieuwe situatie natuurlijk zoveel mogelijk behouden. Dan gaat het bijvoorbeeld over de haal- en brengservice en de muziekles. Ook de grote groepsruimtes en de aparte baby-dreumesgroep zorgen ervoor dat kinderen het naar hun zin hebben. En uiteraard zien we de toegevoegde waarde die De Pepermolen voor het dorp Oosterend heeft.

Wat wordt er anders?

Floor Daemen: “We gaan werken vanuit één organisatie, met één team vanuit één visie. Dat betekent dat ouders en kinderen de manier waarop de pedagogisch medewerkers zorg en aandacht geven in De Pepermolen ook herkennen in de school. En andersom. Bovendien kennen en volgen we de kinderen al vanaf het moment dat ze binnenkomen.  Daardoor kunnen we hen nog eerder op maat de ondersteuning bieden die ze helpt om een goede start te maken in groep 1.”

De nieuwe situatie gaat in vanaf 1 januari 2022. Angela Kolthoorn is de eerste maanden nog beschikbaar om het nieuwe team van de Vliekotter en de Pepermolen te ondersteunen.