Skip to main content

Alwin Hietbrink is sinds 1 maart 2022 voorzitter van het college van bestuur van stichting Sarkon. Sarkon is de bestuurlijke organisatie van negentien scholen in de Noordkop, waaronder ook de Jozefschool valt. Hij is nieuw in het primair onderwijs, nieuw in de regio en nieuw op Texel, vertelt hij. “Ik vind het interessant wat er op Texel gebeurt, zowel wat betreft de uitwisseling van expertise tussen de scholen als het gegeven dat de scholen in Den Burg nu in hetzelfde gebouw zitten. Dat geeft een nieuwe dynamiek aan de samenwerking en de kinderen ontmoeten elkaar op een natuurlijke manier”. 

Hietbrink werkte in tot nog toe in het voortgezet onderwijs. Hij studeerde filosofie en politicologie en deed een promotie-onderzoek aan de universiteit, tot hij gevraagd werd om een les maatschappijleer over te nemen op het Haags Montessorilyceum. Dat beviel zo goed dat hij een onderwijsaantekening is gaan halen. Hij gaf filosofie en maatschappijleer en werd afdelingsleider. Hij verhuisde naar Egmond, ging werken voor de Berger scholengemeenschap en werd daar wethouder. Na rector te zijn geweest van het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam en Statenlid voor de provincie Noord-Holland, begon het te kriebelen.

Vroeg inspelen op de onderwijsbehoefte

“Klassieke gymnasia, zoals het Barlaeus, willen toegankelijk zijn voor alle talentvolle kinderen en een brede ontwikkeling stimuleren. Maar als je kinderen gelijke kansen wilt geven op zo’n opleiding, moet je daar niet pas  mee beginnen als ze 12 zijn, want dan ben je te laat. Hoe vroeger je kinderen kunt volgen – het liefst al vanaf de kinderopvang, hoe beter je kunt inspelen op de onderwijsbehoefte die ze hebben. Sarkon zet in op die brede ontwikkeling, daar wilde ik me aan verbinden”, zo legt hij de overstap naar het primair onderwijs uit. Sarkons visie heet Leren met Lev. Lev staat voor Leerplek voor het leven, op je eigen wijze en met vertrouwen door verbinding. Er wordt op de Jozefschool gewerkt met The leader in me, een programma dat gebaseerd is op de theorie van ondernemer en schrijver Stephen Covey: the seven habits of highly effective people en waarvan een slogan  op de ramen van de klassen van de school gestickerd is.

Met z’n allen verantwoordelijk

“Het mooie aan Texel vind ik dat iedereen er van doordrongen is dat we met z’n allen verantwoordelijk zijn voor alle kinderen, niet alleen voor de kinderen die onder ons eigen bestuur vallen”. Hietbrink haalt de Texelse agenda onderwijs en zorg aan, waaraan ook wethouder Remko van de Belt en leerplichtambtenaar Daniëlle van der Feen refereren. Het is een verzameling afspraken tussen de onderwijsbesturen, de zorgpartijen en de gemeente waarin die gezamenlijke verantwoordelijkheid is vastgelegd: kinderen gaan zo dicht mogelijk bij huis naar school, tenzij het écht niet anders kan. Daar zetten alle partijen zich gezamenlijk voor in.

Doorlopende leerlijnen

Er zijn meer plekken waar basisscholen een gebouw delen, vertelt Hietbrink. In Wieringerwerf wordt gewerkt aan Campus De Terp, waar in 2023 3 scholen en de kinderopvang in hetzelfde gebouw gaan huizen. Het voortgezet onderwijs zit op dezelfde campus, vlak naast het nieuwe gebouw. Doorlopende leerlijnen – het optimaliseren van het onderwijsaanbod door kinderen te volgen van de vroege jaren op de opvang tot en met de overgang naar de middelbare school- zijn daar expliciet het doel. In Hippolytushoef huizen twee basisscholen en een kinderopvang in Kindcentrum De Elft. Zij verhuisden op hetzelfde moment als de scholen in Den Burg, net na de meivakantie. De insteek verschilde: werd op Texel de nadruk meer gelegd op de zelfstandigheid en de identiteit van de scholen -“we noemen dat identiteitsrijke scholen, ” zegt Hietbrink-, in Hippolytushoef is ervoor gekozen de lokalen in te delen naar leeftijdsgroepen: onderbouw naast onderbouw, middenbouw naast middenbouw, bovenbouw naast bovenbouw. Het één is niet beter dan het ander, benadrukt Hietbrink: “Elk begin is ingewikkeld, omdat er afspraken gemaakt moeten worden over identiteit, over hoe die overeind blijft of juist versmelt en over het pedagogisch klimaat. Maar op een basislocatie waar je voorzieningen deelt en elkaar op een natuurlijke manier tegenkomt, komt dan gesprek hoe dan ook tot stand. Het biedt vooral kansen”.

Gelijkgestemden vinden

Bijzonder op Texel vindt hij dat het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs nu op zo’n natuurlijke manier aan elkaar verbonden zijn, zegt hij, en de verbinding tussen de Skool met de OSG heeft zijn warme belangstelling: “De taalklas en de plusklas zitten al in het gebouw van de OSG. Van het Barlaeus weet ik hoe belangrijk het is voor kinderen om gelijkgestemden te vinden, om zich te herkennen in een groep. Ik heb het er al met Corrie [Setz, de rector, red.] over gehad: daar liggen kansen voor een gezamenlijk aanbod”