Skip to main content

Op 7 juni werd het nieuwe college van van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. Remko van de Belt heeft opnieuw jeugd en onderwijs in zijn portefeuille. Hij kan door met de Texelse agenda onderwijs en zorg, de in februari vastgestelde afspraken tussen de gemeente, het onderwijs en de zorgpartijen. En hij heeft goed nieuws voor de kinderen: de voormalige ijsbaan wordt definitief geen parkeerplaats en in het coalitie-akkoord worden speel- en chillplekken expliciet benoemd: In alle dorpen moeten voldoende speel- en hangplekken zijn, naar leeftijd gedifferentieerd’, leest hij voor.

Advies aan de Kinderraad

Van de Belt heeft naar de kinderen geluisterd: in december vroeg een delegatie hem bezorgd om ervoor te zorgen dat er genoeg speel- en chillplekken overblijven. Met de verhuizing naar de Skool in Den Burg raakten ze immers ook hun schoolpleinen kwijt. Het gesprek is terug te lezen op www.texelsonderwijs.nl/kindereningesprek. “We hebben het goede voornemen om kinderen vaker te betrekken bij dingen die in hun omgeving gebeuren.” De wethouder denkt er hardop over na: “Bij volwassenen is de dorpenronde een vast ritueel. Misschien kunnen we op diezelfde dag ook met jongeren en kinderen praten. Met de leerlingenraad van de OSG en met de kinderraad bijvoorbeeld”. Over de kinderraad gesproken: de wethouder heeft een paar adviezen voor ze: “Het allerbelangrijkste is dat je plezier hebt. Het moet leuk zijn om in de kinderraad te zitten. Zelf merk ik dat dingen veel beter gaan en dat er veel betere plannen komen als we met elkaar kunnen lachen. Om jezelf kunnen lachen is ook handig. En vergeet de kinderen die niet in de kinderraad zitten niet, daar kun je goede ideeën vandaan halen”.

We gaan ver op Texel

Met verreweg de meeste kinderen op Texel gaat het goed. Dat benadrukt van de Belt graag: “De focus ligt vooral op de dingen die niet goed gaan, want daar moeten we aan werken. Maar we moeten niet doorschieten. Ook met kinderen die een moeilijke tijd doormaken, komt het in de meeste gevallen goed”. Wat daaraan bijdraagt is dat de scholen op Texel heel veel doen voor kinderen die hulp nodig hebben: “We zijn klein en we kennen elkaar goed, het zit in onze aard om samen oplossingen te vinden. We willen allemaal graag dat onze kinderen zorgeloos op het eiland kunnen opgroeien. Het vraagt ook veel van docenten. Ik heb er respect voor als ze hier onderscheidend in kunnen zijn, dat is niet altijd makkelijk”.

Doorlopende leerlijnen

Eén van de speerpunten uit de Texelse agenda zorg en onderwijs is een doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs. Er wordt ook gewerkt aan een goede aansluiting tussen vmbo en mbo. Jongeren kunnen op het eiland beroepsgerichte leerwerktrajecten volgen en een startkwalificatie halen, voor vmbo’ers is dat een mbo-diploma niveau 2 en hoger. Zij worden opgeleid voor beroepen die te kampen hebben met personeelstekorten, waardoor er baanzekerheid is. Zo biedt de Texel Academy een versnelde opleiding tot kok en tot gastheer of gastvrouw op MBO 2 of 3 niveau. De Texelse Zorgopleiding -een samenwerking tussen zorgaanbieder Omring en ROC Kop van Noord-Holland- biedt de MBO 2-opleiding Helpende zorg en welzijn, een MBO 3-opleiding Verzorgende IG en en een MBO 4-opleiding tot verpleegkundige. “Zo kunnen we jongeren dicht bij de arbeidsmarkt houden en uitval voorkomen. Het zou mooi zijn als we ook zo’n traject voor de bouw, groen of allround klusjesmannen en -vrouwen zouden kunnen starten”.

Zorg dichterbij de scholen

Een ander speerpunt uit de agenda is zorg dichterbij de scholen organiseren. “We doen het nu zo: we organiseren éérst de zorg, zodat een kind niet hoeft te wachten. We verdelen de kosten tussen onderwijs en de gemeente en pas naderhand beoordelen we wie verantwoordelijk voor is. Zo werken we inmiddels in een groot deel van de Noordkop.”  Ook is er op zowel de basisscholen als op de OSG weer een schoolmaatschappelijk werker. Het schoolmaatschappelijk werk is laagdrempelige zorg, je kunt bij ze binnenlopen zonder verwijzing voor een advies of een luisterend oor. Op de basisscholen is dat Miranda van Lieshout, op de OSG is dat Cindy Boonstra. “Eerder was het schoolmaatschappelijk werk een onderdeel van het team Jeugd. Dat was intensief. Hun takenpakket is groot en het zorgde voor een te hoge werkdruk. We hebben het daarom uitbesteedt aan MEE & De Wering in Den Helder, een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en cliëntondersteuning. Dat beide maatschappelijk werkers uit Den Helder komen, kan voor ouders en voor leerlingen van de OSG veilig voelen en zo de drempel verlagen om om hulp te vragen”. Wat ook bijdraagt aan de ambities, is dat Danielle van der Feen, de leerplichtambtenaar, eerder voor het team Jeugd werkte -het team dat binnen het sociaal domein van de gemeente de Jeugdwet uitvoert. Ook haar ervaring met zorgarrangementen en passend onderwijs binnen jeugdzorg en gemeenten komt van pas. Ze vervult zodoende een welkome brugfunctie tussen de scholen en de zorg. “Ik hoop dat het ons lukt zorg en school steeds meer te integreren. Dat we niet alleen naar de wet kijken, maar ook naar waar het gedrag vandaan komt en wat we kunnen doen om te helpen”, zegt ze er zelf over. Hier leest u meer over haar werk.

Miranda van Lieshout, de schoolmaatschappelijk werker voor de basisscholen, is te bereiken op 06-81455890 of per mail: m.vanlieshout@meewering.nl. Cindy Boonstra, schoolmaatschappelijk werker op OSG de Hoge Berg. Ze is te bereiken op 06-14931843 en via c.boonstra@meewering.nl. Bij haar binnen lopen kan ook: ze houdt op donderdag een inloopspreekuur op kamer 121.